Managing Committee Members 2016-2017

  Mr. Vikram Sakhuja  
  Mr. Vikram Sakhuja
President
 
 
Mr. Ajay Kakar Shashi Sinha Mitrajit Bhattacharya
Mr. Ajay Kakar
Vice President
Mr. Shashi Sinha
Secretary
Mr. Mitrajit Bhattacharya
Jt Secretary
 
  Dr. Bhaskar Das  
  Dr. Bhaskar Das
Treasurer
 
 
Managing Committee Members
Partha Sinha Partho Dasgupta Ramesh Narayan
Mr. Partha Sinha Mr. Partho Dasgupta Mr. Ramesh Narayan
 
Punitha Arumugam Mr. Aditys Swamy
Mr. Vikas Khanchandani Ms. Punitha Arumugam Mr. Aditya Swamy
 
  Mr. Rohit Gupta  
  Mr. Rohit Gupta  
 
 
Co-opted Members
Ajay Chandwani Pradeep Dwivedi  Manish Bhatt  
Mr. Ajay Chandwani Mr. Pradeep Dwivedi  Mr. Manish Bhatt 
 
 
 
Special Invitees
 
Sapangeet Rajwant Sonia Huria  
Ms. Sapangeet Rajwant Ms. Sonia Huria
 
Immediate Past President
  Raj Nayak  
  Mr. Raj Nayak
(Laxmiraj Seetharam Nayak)
 

Effie 2017 Entry Form

Emview 2015 - Entry Form

Final EMVIEs 2017