Managing Committee Members 2016-2017

  Raj Nayak  
  Mr. Raj Nayak
(Laxmiraj Seetharam Nayak)

President
 
 
Mr. Vikram Sakhuja Mr. Ajay Kakar Dr. Bhaskar Das
Mr. Vikram Sakhuja
Vice President
Mr. Ajay Kakar
Secretary
Dr. Bhaskar Das
Jt Secretary
 
  Shashi Sinha  
  Mr. Shashi Sinha
Treasurer
 
 
Managing Committee Members
Ashish Sehgal Mitrajit Bhattacharya Partha Sinha
Mr. Ashish Sehgal Mr. Mitrajit Bhattacharya
Mr. Partha Sinha
 
Pradeep Dwivedi Ramesh Narayan
Mr. Pradeep Dwivedi Mr. Ramesh Narayan Mr. Vikas Khanchandani
 
  Viral Jani  
  Mr. Viral Jani  
 
 
Co-opted Members
Punitha Arumugam Ajay Chandwani Partho Dasgupta
Ms. Punitha Arumugam Mr. Ajay Chandwani Mr. Partho Dasgupta
 
 
 
Special Invitees
Namrata Tata Manish Bhatt Preeti Vyas Giannetti
Ms. Namrata Tata Mr. Manish Bhatt Ms. Preeti Vyas Giannetti
 
Sapangeet Rajwant Sonia Huria  
Ms. Sapangeet Rajwant Ms. Sonia Huria
 
Immediate Past President
  Pratap Bose  
  Mr. Pratap Bose  

Emvies 2016 - Award Ceremony

Emview 2015 - Entry Form